जाहिरात-9423439946
गुन्हे विषयक

कोपरगाव शहरात दुचाकीच्या डिकीतून पैशाची चोरी,गुन्हा दाखल

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

कोपरगाव शहरातील समतानगर या उपनगरात ‘सिरॅमिक ट्रेडर्स’ या ठिकाणी आपली दुचाकी उभी करून ठेवली असता अज्ञात चोरट्याने कोणाचे लक्ष नाही हि संधी साधून आपल्या स्कुटीच्या डिकीमधील १४ हजार ५०० रुपयांची रोख रक्कम व ‘रेड मी’ कंपणीचा भ्रमणध्वनी चोरून नेला असल्याचा गुन्हा फिर्यादी महिला श्रीमती मंदा विजय दाभाडे यांनी कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्यात दाखल केला आहे.त्यामुळे कोपरगाव शहरातील माहिला वर्गात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

समतानगर येथे रहिवासी असलेली महिला श्रीमती मंदा विजय दाभाडे यांनी आपली दुचाकी हि ‘सिरॅमिक ट्रेडर्स’या दुकांना समोर उभी केली असता ‘त्या’ डिकीतील पैशावर अज्ञात चोरट्याने लक्ष होते.त्याने कोणाचे लक्ष नाही हि संधी साधून ‘त्या’ डिकीतील पन्नास,शंभर,पाचशेच्या नोटा असलेली रक्कम रुपये १४ हजार ५०० चोरून नेले आहे.त्याच बरोबर साधारण ०३ हजार ५०० रुपयांचा ‘रेड मी’ कम्पणीचा भ्रमणध्वनी,एक कापडी पिशवी असा १८ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला आहे.

कोपरगाव शहरात चोरट्यांनीं पोलिसांचे लक्ष नाही हि बाब हेरून आपली,’हाथ की सफाई’ दाखविण्यास प्रारंभ केला आहे.अशीच घटना कोपरगाव शहराचे उपनगर असललेल्या समतानगर येथे रहिवासी असलेली महिला श्रीमती मंदा विजय दाभाडे यांनी आपली दुचाकी हि ‘सिरॅमिक ट्रेडर्स’या दुकांना समोर उभी केली असता ‘त्या’ डिकीतील पैशावर अज्ञात चोरट्याने लक्ष होते.त्याने कोणाचे लक्ष नाही हि संधी साधून ‘त्या’ डिकीतील पन्नास,शंभर,पाचशेच्या नोटा असलेली रक्कम रुपये १४ हजार ५०० चोरून नेले आहे.त्याच बरोबर साधारण ०३ हजार ५०० रुपयांचा ‘रेड मी’ कम्पणीचा भ्रमणध्वनी,एक कापडी पिशवी असा १८ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला आहे.

फिर्यादी महिला यांनी या प्रकरणी कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्यात गु.र.क्रं.५५/२०२२ भा.द.वि.कलम अन्वये अज्ञात चोरट्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.पुढील तपास पोलीस निरीक्षक वासुदेव देसले यांचे मार्गदर्शनाखाली पो.ना.ए.एम.दारकुंडे हे करीत आहेत.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close